Ανάγκη για εξειδίκευση!

Η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των εξειδικευμένων υπολογιστικών συστημάτων που κατακλύζουν την καθημερινότητά μας απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες που δεν χωρούν στους προπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Η αιχμή της τεχνολογίας...

Smart Buildings, Factory Automation, Precise Agriculture, Smart Cities, Smart Cars, Internet of Things, είναι μερικοί από τους τομείς και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις αλλά και την αγορά εργασίας.

Το ΠΜΣ παρέχει...

…θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ενασχόληση σε Αρχιτεκτονική Η/Υ, Επεξεργασία Σήματος και Μετρήσεις, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ενσωματωμένα Συστήματα, Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα, Δίκτυα Αισθητήρων και Τηλεπικοινωνίες.

Αγορά Εργασίας

Το ΠΜΣ, μέσω του Τμήματος, διαμορφώνει συνεργασίες με εταιρίες και φορείς για την καλύτερη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc – Master of Science)

«Μηχανικών Η/Υ και  Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα & IoT»

Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο: «Μηχανικών Η/Υ και  Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και Internet of Things«.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του νέου κύκλου σπουδών (Εαρινό Εξαμ. 2018)) θα ξεκινήσει στις 23 Φεβρουαρίου του 2018 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει ως 20/02/2018. Η Αίτηση Συμμετοχής βρίσκεται στη σελίδα Έντυπα.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

logo