Υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» (Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στο ΠΜΣ με τις ακόλουθες προθεσμίες:

  • Χειμερινό Εξάμηνο: ως τέλη Σεπτεμβρίου για έναρξη μαθημάτων στις αρχές Οκτωβρίου.
  • Εαρινο Εξάμηνο: ως τέλη Φεβρουαρίου για έναρξη μαθημάτων στις αρχές Μαρτίου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων ανακοινώνονται έγκαιρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες (αίτησηκανονισμόπρόγραμμα σπουδώνδιδάσκοντες, κτλ) στο site του μεταπτυχιακού στη διεύθυνση http://msc-cesm.cs.teilar.gr .

Γραμματεία: 2410-684312, 6937-333843, msc-cesm@teilar.gr