Διδάσκοντες

 

 

Διδακτική υποστήριξη του ΠΜΣ δύναται να κάνουν:

  • μέλη ΕΠ της κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και δευτερευόντως μέλη ΕΠ άλλης κατεύθυνσης του Τμήματος,
  • μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας, συναφούς ειδικότητας,
  • μέλη ΔΕΠ/ΕΠ συναφών Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής,
  • επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, αναγνωρισμένου κύρους και με εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
Βέντζας Δημήτριος – Καθηγητής
Βέτζας Δημήτριος

Ο Δρ. Βέντζας Δημήτριος (SMISA), Καθηγητής του Τομέα Αρχιτεκτονικής και Υποδομής Υπολογιστικών Συστημάτων στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ, με PhD και MSc από το Bradford University, P/G School of Control Eng, UK και έχει προϋπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ Βιομηχανίας, στο ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Ιατρικών Οργάνων, ΤΙΟ) και στο ΤΕΙ Λαμίας (Τμήμα Ηλεκτρονικής) και σε Μεταπτυχιακά του University of Bradford, ΤΕΙ Λάρισας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΤΕΙ Χαλκίδας, συνεργασίες στο ΕΜΠ με ερευνητική εμπειρία στα ΣΑΕ, ΨΕΣ, Μικροϋπολογιστές και Ροές, επαγγελματική εμπειρία στον ΟΣΕ, AMBER ΑΕ – ΑΓΕΤ και ΕΛΔΑ ΑΕ σαν Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός, Instrument & Control Engineer.
Ήταν Υπεύθυνος Δικτύου SCADA των ΕΛΔΑ, Αθήνα, 1985-88 με επαγγελματική εκπαίδευση από εταιρίες όπως η YEW, Stortz Gmbh, Heidelberg, FRG, Beicip France, Comerint, UK, κ.λ.π.
Συμμετείχε σε οργανωτικές, επιστημονικές επιτροπές διεθνών και εθνικών ημερίδων, συνεδρίων, sessions, κ.λ.π.
Είναι μέλος επιτροπής κρίσης δημοσιεύσεων διεθνών και εθνικών περιοδικών εκδόσεων, reviewer.
Κατείχε διοικητικές θέσεις στη Βιομηχανία και στα ΤΕΙ.
Συνέγραψε διδακτικές σημειώσεις σε ΣΑΕ, ΨΕΣ, Robotics, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Βιοϊατρική Τεχνολογία και Συντήρηση.
Είναι συγγραφέας Τεχνικών Βιβλίων, κεφαλαίων σε διεθνή και εθνικά Τεχνικά Βιβλία και Εκδόσεις και σε πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά Περιοδικά και Συνέδρια με πολλές ετεροναφορές.
Είναι μέλος διεθνών και εθνικών επιστημονικών ενώσεων & επιμελητηρίων.

Περισσότερα: ResearchGate.net, Academia.edu, Google Scholar

Σαμαράς Νικολαος – Καθηγητής
Σαμαράς Νικόλαος

Ο Νικόλαος Σ. Σαμαράς, είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στη Λάρισα. Από το 2008 έως σήμερα υπηρετεί στη θέση του Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών Δικτύων και κατά την χρονική περίοδο του 2003 έως 2008 υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Τμήματος. Ο Δρ. Σαμαράς είναι επίσης, ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορικής, το οποίο προσφέρεται στο ΤΕΙ σε σύμπραξη με το Staffordshire University του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 2003 μέχρι το 2010 συνεργάστηκε με το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο με σύμβαση ΠΔ/407. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και εφαρμογές τους καθώς επίσης Βέλτιστα Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματισμού.
Ο Δρ Σαμαράς απέκτησε το Βασικό Πτυχίο και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών από το City College του City University of New York , New York, NY, USA, και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, PA, USA, το 1986, το 1987 και το 1999 αντίστοιχα , όλα στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Από το 1987 έως το 2002, εργάστηκε στην Βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων όπου έχει αναπτύξει, σχεδιάσει, υλοποιήσει και επιβλέψει πληθώρα καινοτόμων Κατανεμημένων Συστημάτων Ελέγχου και Αυτοματισμού, εφαρμοσμένα σε ποικίλες βιομηχανικές διεργασίες σε παγκόσμια κλίμακα. Έχει διατελέσει επίκουρο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Pittsburgh, κατά την χρονική περίοδο 2000-2002.
Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Μηχανικής του Southern Denmark Syddansk University. Έχει συγγράψει πάνω από 40 αξιόλογες δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, καθώς επίσης και δύο κεφάλαια βιβλίων.
Ο Δρ Σαμαράς υπηρέτησε ως πρόεδρος της επιτροπής κριτών της IAS της IEEE από το 2002 έως το 2009 . Έχει επίσης συμμετάσχει σε ποικίλες διεθνείς οργανωτικές επιτροπές και επιτροπές οργάνωσης προγράμματος σε πληθώρα διεθνών συνεδρίων. Ήταν συν – αποδέκτης του βραβείου της IEEE Industry Applications Society Prize Paper Award το 1998.

 

Αδάμ Γεώργιος – Αναπληρωτής Καθηγητής
Αδάμ Γεώργιος

Ο Γεώργιος Αδάμ γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1965. Αποφοίτησε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας με δίπλωμα και M.Sc. Μηχανικού Ηλεκτρονικών και Αυτοματισμού με βαθμό άριστα 9.43/10 (1989), και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών (με υποτροφία από το Βρετανικό Συμβούλιο Έρευνας των Επιστημών και Μηχανολογιών) από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, Γλασκώβη, Μ. Βρετανίας (1993).
Έχει διατελέσει ετερόρρυθμο μέλος εταιρείας ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, με καθήκοντα τη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης και οργάνωσης της παραγωγής, καθώς και την ανάπτυξη και αυτοματοποίηση μέρους των μηχανημάτων παραγωγής και την επίβλεψη των πληροφοριακών συστημάτων της (1987-1995).
Ως ελεύθερος επαγγελματίας άσκησε το επάγγελμα του διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου (Ηλεκτρονικού) Μηχανικού (κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. Β’), με έργο την εκπόνηση, επίβλεψη και την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδρύματα (1998-2003).
Από το 1996 εργάζεται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας (επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης έως το 2002), από το 2002 έως το 2006 ως επίκουρος καθηγητής, ενώ από το 2006 μέχρι σήμερα ως αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Επίσης έχει διατελέσει ερευνητικός συνεργάτης και διδάσκων με το Π.Δ.407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1999-2007).
Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Δ/ντής της ΣΤΕΦ/ΤΕΙ-Λ (2011-2012), Αναπληρωτής Δ/ντής του ΚΤΕ και Προϊστάμενος του Ερευνητικού Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής (2011-), Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (2008-2012), μέλος του επταμελούς οργάνου της Ε.Ε.Ε/ΤΕΙ-Λ (2007-2010), μέλος της ΟΜΕΑ του Τμήματος Τ.Π.&Τ. (2008-), κ.α.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Αδάμ εστιάζονται στις μεθόδους σχεδίασης υπολογιστικών συστημάτων και προσομοίωσης, Αρχιτεκτονικές Η/Υ και Εφαρμογές, Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Ελέγχου με Η/Υ, Λογισμικό Ελέγχου, Μηχατρονική.
Έχει διατελέσει επιβλέπων και μέλος ερευνητικών προγραμμάτων (ΜΜΕ1994-1999, Ε&Τ ΕΠΑΝ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ & ΙΙΙ, ΘΑΛΗΣ) καθώς και ειδικός αξιολογητής και εμπειρογνώμων σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς (MONET, INTAS, EVAL-INCO, ICT PSP, eContent, EACI, FP7 People, κ.α.). Ως ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανικός έχει αναλάβει και εκτελέσει μελέτες και αναπτυξιακά προγράμματα για εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες (Παν. Θεσσαλίας, ΑΔΑΜ & ΣΙΑ Ε.Ε., κ.α.). Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία και συνεισφορά στη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού λογισμικού (QMTool, AgroModel, GisTool, κ.α.).
Έχει ένα σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνές επιστημονικά περιοδικά και συλλογές, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων γενικότερα στο πεδίο επιστήμης της πληροφορικής και των εφαρμογών της. Έχει διατελέσει κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (Inderscience, Elsevier, IEEE/ASME, ACTA, AMSE, IFAC, IEEE, ACM, κ.α.). Είναι μέλος τεχνικών επιτροπών και επιστημονικών συλλόγων (IEEE, ACM, IASTED, ΕΠΥ, ΤΕΕ, κ.α.).

 

Πετρέλλης Νικόλαος – Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Πετρέλλης Νικόλαος

Ο Ν. Πετρέλλης αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής του Παν. Πατρών το 1994 και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχν. Υπολογιστών το 1999 από το ίδιο πανεπιστήμιο με αντικείμενο τον Επιμερισμό Λειτουργιών και τη Συν-εξομοίωση σε Ενσωματωμένα Συστήματα. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Λάρισας από το Σεπτέμβριο του 2010.

Έχει εργαστεί στις εταιρίες Analogies SA (2007-2010), Atmel Hellas SA, GiGA A/S (Intel Corporation) και Knowledge AE από το 1994 έως το 2003 ενώ υπηρέτησε ως μόνιμος εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης από το 2003 έως το 2010. Δίδαξε Ενσωματωμένα Συστήματα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου από το 2006 μέχρι το 2010 ως επιστημονικός συνεργάτης και από το 2003 έως το 2010 έχει διδάξει στο τμήμα Μηχ. ΗΥ & Πληροφορικής του Παν. Πατρών σύμφωνα με το ΠΔ407/80.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 70 άρθρα σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία με κριτές ενώ είναι ο μοναδικός ή κύριος εφευρέτης σε 8 Ελληνικές και διεθνείς πατέντες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό Ενσωματωμένων Συστημάτων για Τηλεπικοινωνίες, Ιατρικές εφαρμογές, Αυτοματισμούς, καθώς και μεικτό Αναλογικό-Ψηφιακό σχεδιασμό.

 

 

Βλάχος Βασίλειος – Επίκουρος Καθηγητής

 

Βλάχος Βασίλειος

Είναι διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πατρών και διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ενώ από το 2010 ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό (βαθμ. Καθηγητή Εφαρμογών) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συνεργάζεται ως έμπειρος Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) ενώ επί σειρά ετών ήταν μέλος της Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART) στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Είναι μέλος τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), του Διοικητικού Συμβουλίου τηςΈνωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Περισσότερα: ResearchGate.net, Google Scholar

Ιατρέλλης Όμηρος - Καθηγητής Εφαρμογών
Ιατρέλλης Όμηρος

Είναι πτυχιούχος Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1999) ενώ το 2001 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση στα Δίκτυα Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου. Από το 2008, είναι Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπου διδάσκει Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών, Δίκτυα Ι, Δίκτυα ΙΙ και Αρχές Επικοινωνιών.

Περισσότερα: Σελίδα σε ΤΕΙ Θεσσαλίας

Παπαϊωάννου Θανάσης - Συνεργαζόμενος Διδάσκων (MSc, PhD)
Θανάσης Παπαϊωάννου

Ο Δρ. Θανάσης Παπαϊωάννου έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2000) και Πτυχίο (1998) στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από τον Ιανουάριο του 2006, είναι ερευνητής στο εργαστήριο Οικονομικών Δικτύων και Υπηρεσιών (NESlab) του Ο.Π.Α., και από το Σεπτέμβριο του 2016 διδάσκει προγραμματισμό (Python, Android) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Υπήρξε ερευνητής στο Εργαστήριο Δικτύων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) στο διάστημα Σεπτ.2013-Δεκ.2015 και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης (EPFL), Ελβετία (2008-2013). Δίδαξε επίσης στο Ο.Π.Α. κατά τα έτη 2007-2008, εργαστήριο δικτύων και ασφάλειας, και κατανεμημένα συστήματα. Έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε κορυφαία συνέδρια και περιοδικά, όπως τα ACM Symposium on Cloud Computing, IEEE Infocom, IEEE Transactions on Smart Grid, etc., οι οποίες έτυχαν αξιόλογης προσοχής από την ακαδημαϊκή κοινότητα με περισσότερες από 900 ετεροαναφορές. Έχει εργαστεί σε 17 ευρωπαϊκά έργα και ηγήθηκε της έρευνας για τον οργανισμό του σε 6 εξ’ αυτών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ευρεία και περιλαμβάνουν τη διαχείριση πόρων σε υπολογιστικά/αποθηκευτικά νέφη, το ευφυές ηλεκτρικό πλέγμα, τη διαχείριση ροών δεδομένων από αισθητήρες, τα οικονομικά δικτύων, και την ιδιωτικότητα.

Περισσότερα: ?

Ξενάκης Απόστολος - Συνεργαζόμενος Διδάσκων (MSc, PhD)
Απόστολος Ξενάκης

Ο Απόστολος Ξενάκης σπούδασε Πληροφορική με ειδίκευση σε Δίκτυα Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών. Στην συνέχεια έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Έσσεξ, Αγγλίας με έμφαση στην τεχνολογία λογισμικού, τα κατανεμημένα συστήματα και τα Δίκτυα Η/Υ. Συνέχισε με δεύτερο ΜΔΕ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Η/Υ πάνω στα Δίκτυα Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών ενώ το 2014 ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το ίδιο Τμήμα στο αντικείμενο “Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων”.

Είναι συμβασιούχος (Π.Δ. 407/80) λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συνεργάτης στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ΤΕΙ Θεσσαλίας. Τέλος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της Cisco από το 2007 και διδάσκει τεχνικά σεμινάρια δικτύων Η/Υ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρίες στον τομέα των συστημάτων Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ως μέλος ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων. Από το 2009 είναι επιστημονικός/εργαστηριακός συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Μηχανικών Πληροφορικής) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΑΣΠΑΙΤΕ – Παράρτημα Βόλου). Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα (EU funded) ως ερευνητής και από το 2013 έχει συνεργασία με τα Ινστιτούτα ATHENA και ΚΕΤΕΑΘ/ΕΚΕΤΑ.

Έχει δημοσιεύσει 20 πρωτότυτες εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, του Internet of Things, των δικτύων επικοινωνιών, της μαθηματικής μοντελοποίησης, των ενεργειακά αποδοτικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, της απανταχού υπολογιστικής και της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Περισσότερα: ?

Κώστας Καλοβρέκτης του Ιπποκράτη - Συνεργαζόμενος Διδάσκων (MSc, PhD)
Κώστας Καλοβρέκτης του Ιπποκράτη

Ο Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης κατέχει τίτλο μεταδιδακτορικού ερευνητή (PostDoc) και διδάκτορα (PhD – Τμ. Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς) στην Πληροφορική, στο επιστημονικό αντικείμενο της “Τεχνολογίας Μετρήσεων, Επεξεργασίας και Συλλογής Δεδομένων”, ενώ διατελεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (PostDoc) στο πεδίο της εκπαίδευσης STEM. Επιπρόσθετα, έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση (MSc) σε Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής (Τμ. Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς) καθώς επίσης και στις Επιστήμες της Αγωγής (MAEd) στο αντικείμενο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Έχει Παιδαγωγικό Πτυχίο από την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ενώ το βασικό του πτυχίο είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός TΕ.

Έχει συγγράψει πλήθος ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, με πλήρη κρίση. Έχει πολυετή διδακτική προϋπηρεσία ως Διδάσκων σε ΑΕΙ (ΠΔ 407) και πολυετή ερευνητική προϋπηρεσία, τόσο σε Εθνικά όσο και σε Διακρατικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι ενεργός αξιολογητής στη ΓΓΕΤ με αντικείμενο την ανάπτυξη κώδικα σε συστήματα μετρήσεων και ελέγχου, κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και συντάκτης σε διεθνές περιοδικό.

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, αλλά και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Σχεδιάζει ηλεκτρονικό υλικό (Embedded και IOT) για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και είναι ακαδημαϊκός Σύμβουλος και συνεργάτης της National Instruments, Ελλάδος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και μη εφαρμογών σε LabVIEW (Certified by National Instrument).

Περισσότερα: ?