Διπλωματική Εργασία

(Dissertation/ DIS)

Μονάδες ECTS: 6, Εξάμηνο: Γ’

Τρέχουσες Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών (MSc Thesis)

 • Λιλλές Άγγελος
  Σχεδιασμός και υλοποίηση σεναρίων διαθεματικότητας (project) STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για ΙοΤ εφαρμογές με εκπαιδευτική ρομποτική
  Επιβλέπων: Ξενάκης Απόστολος
 • Κουμπούρας Απόστολος
  Συγκριτική μελέτη και προσομοίωση ενεργειακά αποδοτικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (ΑΔΑ)
  Επιβλέπων: Ξενάκης Απόστολος
 • Θεοτοκίδης Ιωάννης
  ΙοΤ στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
  Επιβλέπων: Βέντζας Δημήτριος
 • Γώγουλος Ζαχαρίας
  Έλεγχος πίεσης δικτύου άρδευσης-ύδρευσης με PID έλεγχο και τηλε-έλεγχο, και παρακολούθηση του συστήματος μέσω Web Server και ασύρματων Wi-Fi 5GHz συχνοτήτων
  Επιβλέπων: Αδάμ Γεώργιος
 • Καρίνος Επαμεινώνδας
  Ολοκληρωμένο σύστημα ΙοΤ ως εργαλείο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
  Επιβλέπων: Αδάμ Γεώργιος
 • Λουκάς Ιωάννης
  Ευφυείς Αισθητήρες σε Περιβάλλον ΙοΤ (Smart Sensors in IoT)
  Επιβλέπων: Βέντζας Δημήτριος
 • Ψαρράς Κωνσταντίνος
  Σχεδίαση λογισμικού επιτήρησης και εξόρυξης πληροφοριών μέσω πλατφόρμας ΙΟΤ για διαχείριση καλλιέργειας
  Επιβλέπων: Καλοβρέκτης Κώστας
 • Τσικρικάς Κωνσταντίνος
  Ανάπτυξη υλικού συλλογής δεδομένων μετρήσεων φυσικών μεγεθών με έμφαση σε περιβάλλοντα θερμοκηπίου με χαρακτηριστικά ΙΟΤ
  Επιβλέπων: Καλοβρέκτης Κώστας
 • Τηλέμαχος Στυλιανός
  Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος υποβοηθούμενης διαβίωσης σε πλατφόρμα ΙοΤ για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
  Επιβλέπων: Φώτιος Γκιουλέκας
 • Βλαχοδημος Αντώνης
  Η χρήση του Internet Of Things στον ψηφιακό μετασχηματισμό από μια κατοικία μέχρι μια πόλη
  Επιβλέπων: Βέντζας Δημήτριος