Διπλωματική Εργασία

(Dissertation/ DIS)

Μονάδες ECTS: 30, Εξάμηνο: Γ’

Τρέχουσες Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών (MSc Thesis)

 • Γκαλαφάγκας Βασίλειος
  Ανάπτυξη Συστήματος Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ) σε Ευφυή Πόλη για Μέτρηση και Επιτήρηση Εναέριων Ρύπων υποδομής Ασυρμάτου Δικτύου Αισθητήρων (WSN) 
  Επιβλέπων Διδάσκων: Φώτιος Γκιουλέκας
 • Λελεκάνος Εμμανουήλ
  Απομακρυσμένος έλεγχος/χειρισμός του συστήματος της Festo με P.I.D ελεγκτή, μέσω διαδικτύου 
  Επιβλέπων Διδάσκων: Δρ. Ξενάκης Απόστολος
 • Χονδρογιάννης Βλάσιος,
  Λειτουργία σταθμού εργασίας Festo & προσομοίωση ενός βιομηχανικού σεναρίου 
  Επιβλέπων Διδάσκων:  Δρ. Ξενάκης Απόστολος
 • Χατζηδάκης Λάμπρος
  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη KόμβουYπολογισμούOμίχλης (fogcomputing) με χρήση Πλατφoρμών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ)
  Επιβλέπων Διδάσκων: Φώτιος Γκιουλέκας
 • Λιλλές Άγγελος
  Σχεδιασμός και υλοποίηση σεναρίων διαθεματικότητας (project) STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για ΙοΤ εφαρμογές με εκπαιδευτική ρομποτική
  Επιβλέπων: Ξενάκης Απόστολος
 • Κουμπούρας Απόστολος
  Συγκριτική μελέτη και προσομοίωση ενεργειακά αποδοτικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (ΑΔΑ)
  Επιβλέπων: Ξενάκης Απόστολος
 • Θεοτοκίδης Ιωάννης
  ΙοΤ στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
  Επιβλέπων: Βέντζας Δημήτριος
 • Γώγουλος Ζαχαρίας
  Έλεγχος πίεσης δικτύου άρδευσης-ύδρευσης με PID έλεγχο και τηλε-έλεγχο, και παρακολούθηση του συστήματος μέσω Web Server και ασύρματων Wi-Fi 5GHz συχνοτήτων
  Επιβλέπων: Αδάμ Γεώργιος
 • Καρίνος Επαμεινώνδας
  Ολοκληρωμένο σύστημα ΙοΤ ως εργαλείο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
  Επιβλέπων: Αδάμ Γεώργιος
 • Λουκάς Ιωάννης
  Ευφυείς Αισθητήρες σε Περιβάλλον ΙοΤ (Smart Sensors in IoT)
  Επιβλέπων: Βέντζας Δημήτριος
 • Ψαρράς Κωνσταντίνος
  Σχεδίαση λογισμικού επιτήρησης και εξόρυξης πληροφοριών μέσω πλατφόρμας ΙΟΤ για διαχείριση καλλιέργειας
  Επιβλέπων: Καλοβρέκτης Κώστας
 • Τσικρικάς Κωνσταντίνος
  Ανάπτυξη υλικού συλλογής δεδομένων μετρήσεων φυσικών μεγεθών με έμφαση σε περιβάλλοντα θερμοκηπίου με χαρακτηριστικά ΙΟΤ
  Επιβλέπων: Καλοβρέκτης Κώστας
 • Τηλέμαχος Στυλιανός
  Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος υποβοηθούμενης διαβίωσης σε πλατφόρμα ΙοΤ για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
  Επιβλέπων: Φώτιος Γκιουλέκας
 • Βλαχοδημος Αντώνης
  Η χρήση του Internet Of Things στον ψηφιακό μετασχηματισμό από μια κατοικία μέχρι μια πόλη
  Επιβλέπων: Βέντζας Δημήτριος